Liitintestaus ja sen merkitys liittimen turvallisuuteen ja käyttöön

Kategoria: Artikkelit
04/05/2021

Liitintestaus on sähköliittimien käyttöturvallisuuden kannalta tärkein todentamisen vaihe. Vastuullisen suunnittelun ja valmistuksen todentaminen suoritetaan testauslaboratorioissa voimassaolevien testaus- ja sertifiointistandardien mukaan.

Testaus ja sertifiointi

Testausvaiheessa liitintä kuormitetaan todella rajusti, yli tuotteelle määriteltyjen sähköisten raja-arvojen. Liittimen tulee myös kestää normaalia korkeampia lämpötiloja. Puristettaville liittimille tehdään testauksessa myös vetokokeet, jolloin johdin ei saa irrota testattavasta liittimestä. Sertifiointia edeltävä testausvaihe on valmistajalle investointi, mutta erittäin tarpeellinen sellainen.

Ennen testausta simuloimme Ounevalla liittimen rakenteeseen kohdistuvia voimia. Esimerkiksi OTL-liittimien runkoihin suoritetaan simuloimalla testejä liitinruuvien aiheuttamista jännityksistä ja venymistä. Simulointi helpottaa tuotekehitystämme ja pääsemme ennen jo testausta toteamaan liittimen toimivuuden.

Ounevan valmistamien liittimien testaus suoritetaan akkreditoiduissa laboratorioissa, testistandardeja noudattaen. Testaukset jakautuvat moneen eri osioon, sisältäen mekaanisia ja sähköisiä testejä. Sähköisissä testeissä tuotteista mitataan useita eri parametrejä, joiden perusteella saadaan selville tuotteen sähköturvallisuus sekä laatu.

Tässä tapauksessa liittimet eivät ole reagoineet merkittävästi oikosulkuihin syklin 200/1000 kohdalla, liitin on siis läpäissyt testin.

Tässä testissä liittimet eivät reagoineet oikosulkuihin millään lailla, joten liitin läpäisi testin kirkkaasti.

Vain laadukkaat ja turvalliset liittimet läpäisevät standardin määrittelemät testit. Hyväksytyn testauksen päätteeksi laboratorio laatii testiraportin ja sertifikaatin, jonka voimassaoloa ja vastaavuutta valvotaan laboratorion toimesta.

Esimerkiksi OTL -liitinperhe on testattu seuraavien standardien mukaan:

–       EN 61238-1:2003 Class A

–       EN 60947-7-1:2009

–       EN 60947-7-2:2009

–       UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10, Terminal blocks.

OTL -liittimet ovat sertifioitu käytettäväksi kupari- ja alumiinikaapeleille, joista varsikin alumiinin käyttö on lisääntynyt voimakkaasti. Tämä tekee OTL-liittimistä erittäin laajakäyttöisiä turvallisuusnäkökulman mielessä pitäen.

Mitä A-luokan liittimellä tarkoitetaan?

Liittimiä voidaan luokitella kahteen eri luokkaan, A ja B. A-luokan liittimen ero B-luokkaan on se, että A-luokan liittimet ovat myös oikosulkutestattuja. Siispä A-luokan liitin sopii käytettäväksi laajemmissa käyttötarkoituksissa, kuin B-luokan liitin. A-luokan liitin on myös kustannustehokkaampi siinä mielessä, että oikosulkutestauksen vuoksi liittimet eivät vaadi piiriin erillistä suojausta pikasulakkeilla, jotka ovat usein hankintahinnaltaan ja asennuskustannuksiltaan kalliita.

Mitä muita turvallisuusasioita liittimen valinnassa tulee huomioida?

Materiaalivalinnat tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Oikeilla materiaalivalinnoilla on merkittävä vaikutus lopputuotteen hintaan, laatuun ja kierrätettävyyteen. Lisäksi niillä on suuri vaikutus myös tuoteturvallisuuteen, joista paloturvallisuus on yksi hyvin merkittävä osa.

Ounevan OTL -liitinperheen valmistuksessa käytetään muovimateriaaleja, joiden paloluokitus täyttää UL94 testistandardin V-0 vaatimukset. V-0 luokitetut materiaalit eivät edistä paloa ja ovat itsestään sammuvia. Luokitetut materiaalit ovat UL:n testaamia ja niistä on saatavilla materiaalitodistus, ns. ”keltainen kortti”. Paloluokitus on saatu aikaan ilman halogeeneja, joten OTL -liitinperheen materiaalit ovat myös täysin halogeenivapaita.

No alt text provided for this image

Liittimien valinnassa huomiota on kiinnitettävä sertifiointiin, ja suositeltavaa on, että valitset A-luokan liittimen turvallisuuden takaamiseksi. OTL-liitinperhe on täynnä laadukkaita, testattuja ja sertifioituja tuotteita, joilla päästään asennus- ja käyttöominaisuuksien osalta korkeimmalle tasolle. Täältä pääset katsomaan SGS:n sertifioimat valmistajat, jolloin voit olla varma tuotteen laadusta ja turvallisuudesta; https://www.sgs.fi/fi-fi/certified-clients-and-products/certified-client-directory