Sertifioinnin merkitys liitintuotteiden valinnassa

12/03/2024

Sähköliitinten ja virtatieratkaisujen sertifioinnin merkitys tuotteiden valintavaiheessa on merkittävä. Testatut ja sertifioidut tuotteet varmistavat käyttö- ja tuoteturvallisuuden, luotettavuuden ja yhteensopivuuden.

Sertifioinnin merkitys lyhyesti

Ounevan liitin- ja virtatieratkaisuihin käytettävät tuotteet ovat testattuja ja sertifioituja. Sertifiointiprosessi tuo mukanaan tärkeitä etuja, joista valitsimme kolme tarkempaan tarkasteluun.

Turvallisuus: Sertifioidut tuotteet ovat käyneet läpi standardien määrittelemät testit, joiden vaatimukset ylittävät tuotteiden normaalikäytössä esiintyvät mekaaniset ja sähköiset vaatimukset. Näin varmistetaan tuotteiden turvallisuus myös poikkeavissa tapauksissa, jos tuotteeseen kohdistuu esimerkiksi voimakasta mekaanista rasitusta tai lyhytaikaista sähköistä oikosulkua. Testaaminen minimoi riskiä esimerkiksi sähköpaloille, sähköiskuille tai muille vaaroille.

Luotettavuus: Tuotteiden tulee toimia luotettavasti vuosikymmeniä niille suunnitelluissa ympäristöissä. Testauksessa tuotteiden mekaanisia ja sähköisiä ominaisuuksia testataan vanhentamalla tuotetta nopeutetussa aikataulussa mahdollisten riskitekijöiden löytämiseksi. Sertifiointi takaa, että liittimet ovat testattuja kestämään erilaisia ympäristöllisiä muuttujia, joita voivat olla esimerkiksi lämpötilan vaihtelut, ilmankosteus tai esimerkiksi kiinnitysalustan tärähtely.

Yhteensopivuus: Sertifoidut tuotteet on suunniteltu täyttämään alan yhteiset vaatimukset. Se varmistaa, että erilaiset tuotteet sopivat ominaisuuksiltaan yhteen erilaisten järjestelmien ja laitteiden kanssa. Yhteensopivat tuotteet minimoivat riskiä erilaisiin vikatiloihin ja koko järjestelmän tai laitteen vaurioon.

Esimerkkejä erilaisista sertifioinneista

Erilaisia sertifiointeja voidaan tehdä joko kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Ounevan tuotteiden sertifioinnin voi varmistaa FI- tai UL-merkinnästä tuotteessa. Tunnetuimpia sertifiointiorganisaatioita ovat esimerkiksi UL (Underwriters Laboratories), IEC (International Electrotechnical Commission) ja CSA (Canadian Standards Association). Eri markkinoille myytävät tuotteet voivat vaatia erilaisen sertifioinnin maan standardien mukaisesti, joten tuotteita valitessasi muista kiinnittää huomiota kohdemarkkinan vaatimuksiin.

UL-ja IEC-sertifioinnit ovat maailmanlaajuisia sertifikaatteja. CSA-sertifiointi tarvitaan tuotteille, joita aiotaan käyttää Kanadassa. Erilaiset sähköverkot, tehot ja järjestelmät vaativat myös erilaiset sertifikaatit. UL- ja IEC-merkit takaavat, että tuote on testattu tiukkojen, kansainvälisten standardien mukaisesti.

Turvallisilla tuotteilla tulee myös olla RoHS-merkki. Se varmistaa, että tuotteessa ei ole käytetty ihmisen terveydelle tai luonnolle haitallisia kemikaaleja tai metalleja.

Edut sertifioituja liittimiä käytettäessä 

Mielenrauha: liittimien ostajat ja käyttäjät voivat olla varmoja, että tuotteet ovat testattu alan vaatimusten mukaisesti, sekä laadukkaita ja turvallisia käyttää

Pienemmät riskit: vikatilojen ja järjestelmien vahinkojen riski on minimoitu testaamalla tuotteita ääriolosuhteissa. Asennukset ovat luotettavia ja turvallisia.

Pidemmän ajan kustannussäästöt: sertifoitujen liitinten ostohinta voi olla hieman kalliimpi, mutta tuotteiden käyttöikä ja liitoksien luotettavuus tuovat kustannussäästöjä tuotteiden elinkaaren aikana.

Ounevan liitintuotteet ja sertifiointi

Ounevan tuotteet testataan ja sertifioidaan aina luotettavan ja tunnetun kumppanin kautta. Meille tuoteturvallisuus on tuotteidemme tärkein ominaisuus helpon asennuksen ja käytön lisäksi. Helppo asennus tarkoittaa myös turvallista asennusta. Tuotetiedoistamme löydät aina tiedon siitä, millä standardeilla tuote on sertifioitu. Lisätietoja yksittäisistä tuotteista saat halutessasi esimerkiksi tuotetukemme kautta.

Lopuksi

Sertifioidut liitintuotteet takaavat käyttöturvallisuuden, luotettavuuden sekä yhteensopivuuden erilaisten järjestelmien ja laitteiden kanssa. Me Ounevalla suosittelemme tutustumaan tuotteiden sertifikaatteihin ennen ostopäätöksen tekemistä välttäen mahdollisesti kalliit tai jopa vaaralliset tilanteet.

Ota meihin yhteyttä, jos artikkeli herätti kysymyksiä. Tuotevalikoimaamme pääset tutustumaan uusimmassa katalogissamme.